19, female.
previous name - straightouttawest.
kik : "straightouttawest"
s